MENU
  1. Hlavní stránka
  2. Olejové barvy
  3. Rozpouštědla-ředidla
  4. Artists White Spirit 75ml ředidlo

Artists White Spirit 75ml ředidlo

Kód zboží:
3021738
Záruka:
24 měsíců
Dostupnost
Skladem
Běžná cena:
109,-
Ušetříte:
12
,-
Naše cena
97  Kč
Sleva
 ks

Popis zboží

White spirit 75 ml - moderní ředidlo

White spirit se používá jako rozpouštědlo (ředidlo) pro olejové barvy. Dnes White Spirit nahradil klasický terpentýn!

 

White spirit je k člověku mnohem šetrnější!

White spirit se doporučuje i pro hobby barvy na sklo Lefranc Vitrail.

Při práci s rozpouštědly je nutné dodržovat hygienické postupy a hlavně při práci větrat!

 

Je možné objednat také 1000 ml balení

 

White spirit není vhodný k odstraňování starých vrstev laku např. damarového laku. Na odstranění starého laku je dobré použít klasický rektifikovaný terpentýn.

 

Důležité bezpečnostní pokyny:

 

Hořlavé.


Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.

Zdraví škodlivý: může způsobit poškození plic při vdechování (dlouhá expozice v nevětrané prostoru).

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

Nevylévejte do kanalizace (odpadu), odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní, nebo nebezpečné odpady.

Používejte vhodné ochranné rukavice (doporučeno pro všchny ředidla a rozpouštědla).

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.