MENU
  1. Hlavní stránka
  2. Olejové barvy
  3. Rozpouštědla-ředidla
  4. Rektifikovaný terpentýn 250ml

Rektifikovaný terpentýn 250ml

Kód zboží:
300002
Záruka:
24 měsíců
Dostupnost
Skladem
Naše cena
289  Kč
Běžné zboží
 ks

Popis zboží

Rektifikovaný terpentýn 250ml

Ředidlo zvané terpentýn se vyrábí destilací (rektifikace) pryskyřice z jehličnatých stromů. Procesem rektifikace se zvýší jeho tekutost a bezbarvost. Je hlavně používán na ředění olejových barev v přípravné fázi skicování obrazu a mytí štětců. Je méně těkavý a barvy jím ředěné jsou méně matné, než u rychleschnoucího petroleje.

 


Důležité bezpečnostní pokyny:

 

Hořlavé.


Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.

Zdraví škodlivý: může způsobit poškození plic při vdechování (dlouhá expozice v nevětrané prostoru).

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

Nevylévejte do kanalizace (odpadu), odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní, nebo nebezpečné odpady.

Používejte vhodné ochranné rukavice (doporučeno pro všchny ředidla a rozpouštědla).

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.