MENU
  1. Hlavní stránka
  2. Olejové barvy
  3. Rozpouštědla-ředidla
  4. Rychelschnoucí petrolej 75ml Lefranc

Rychelschnoucí petrolej 75ml Lefranc

Kód zboží:
300007
Záruka:
24 měsíců
Dostupnost
Skladem
Naše cena
129  Kč
Běžné zboží
 ks

Popis zboží

Rychelschnoucí petrolej 75ml Lefranc

Rychle schnoucí petrolej je speciální ředidlo pro olejomalbu. Jeho největší předností je rychlé vyprchání bez následného poškození.
Nevytváří mastný film ani neoxiduje. Díky jeho silné pronikavosti rychle prostoupí celý nátěr.
Vhodný pro většinu malířských prostředků a laků. Při použití samotného ředidla získáme matný vzhled.

 


 

Důležité bezpečnostní pokyny:

 

Hořlavé.


Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.

Zdraví škodlivý: může způsobit poškození plic při vdechování (dlouhá expozice v nevětrané prostoru).

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Uchovávejte mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

 

Nevylévejte do kanalizace (odpadu), odevzdejte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní, nebo nebezpečné odpady.

Používejte vhodné ochranné rukavice (doporučeno pro všchny ředidla a rozpouštědla).

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.